Skip to main content
22 september 2020

Koning bezoekt winnaar Appeltje van Oranje

categorie:

Koning bezoekt winnaar Appeltje van Oranje

Zijne Majesteit de Koning heeft vanochtend een bezoek gebracht aan stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem & Omstreken. Zij wonnen dit jaar met het project Time2Shine een van de drie Appeltjes van Oranje, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven. Dit project zet mentoren uit met name het bedrijfsleven in om jongeren bij de samenleving te betrekken en betrokken te houden.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens het bezoek in Sociëteit Vereniging Haarlem met de initiatiefnemers en betrokkenen over het ontstaan, de ontwikkeling en de ambities van Time2Shine. Vier deelnemende jongeren en hun mentoren vertelden de Koning over hun aanpak en persoonlijke resultaten.

De jongeren die deelnemen aan Time2Shine hebben verschillende achtergronden, maar allen met een kwetsbaarheid waar zij in hun eigen netwerk geen ondersteuning voor hebben. De stabiele basis van de mentoren is daarom van grote meerwaarde in het contact. De jongeren kiezen zelf op welke leefgebieden ze stappen willen zetten.
De aanpak kan bijvoorbeeld gericht zijn op school, werk, financieel beheer, huisvesting en wonen of gezondheid en sociale contacten.

Trots dat ons project zo koninklijk mag shinen!