Skip to main content

Landelijke Bestrijding VGV

Instandhouding netwerk en doorontwikkeling netwerk

Startdatum: 11 januari 2016

Achtergrond

In de bestrijding van VGV moeten preventie, wetshandhaving en zorg voor besneden vrouwen samen hand in hand gaan. Alle drie aspecten zijn even belangrijk om VGV effectief aan te pakken. FSAN heeft al meer dan 20 jaren ervaring in de strijd tegen VGV en is landelijke trainer van alle sleutelpersonen VGV in Nederland. De organisatie heeft inmiddels een grote netwerk aan sleutelpersonen VGV maar dit netwerk heeft aandacht nodig om goed te blijven functioneren en voor de borging. Ook moet het zich steeds ontwikkelen om de grote behoefte aan informatie over VGV binnen de nieuwe vluchtelingen en migrantengroepen te kunnen voldoen.

Doelstelling

Het doel van het project is de bevordering van gedragsverandering ten opzichte van VGV binnen de praktiserende gemeenschappen in Nederland door middel van preventie, wetgeving en zorg voor besneden vrouwen. Ook richt het project zich op de versterking en de uitbreiding van het sleutelpersonennetwerk VGV binnen de risicogroepen: Egypte, Eritrea en Sierra Leone.

Uitvoering

Het doel van het project is de bevordering van gedragsverandering ten opzichte van VGV binnen de praktiserende gemeenschappen in Nederland door middel van preventie, wetgeving en zorg voor besneden vrouwen. Ook richt het project zich op de versterking en de uitbreiding van het sleutelpersonennetwerk VGV binnen de risicogroepen: Egypte, Eritrea en Sierra Leone.

Verantwoording

De resultaten zijn zeer positief. Allereerst zorgt het project voor een grotere bewustwording van VGV als schadelijke praktijk en overtreding van mensenrechten binnen de risicogroepen in Nederland. Ook wordt het taboe VGV bespreekbaar gemaakt. Als gevolg ervan vermindert de kans dat nieuwe meisjes besneden worden en neemt de kennis over gezondheidsrisico’s van VGV en wetgeving binnen de risicogroepen toe. Een andere belangrijke resultaat van dit project is de nauwere samenwerking tussen professionals, overheidsinstellingen en doelgroep. Ook de kennis over de nazorg voor besneden vrouwen en de gebruik van de nazorg voorzieningen neemt toe waardoor meer zorg komt voor vrouwen die aan de klachten van VGV lijden.

Landelijke Bestrijding VGV

 • Onderwerp
  VGV
 • Startdatum
  11 januari 2016
 • Einddatum
  11 januari 2021

 • Samenwerkende partners
  Veilig Thuis Amsterdam
 • Centrum voor jeugd en gezin Rotterdam
 • Pharos
 • GGD GORH
 • Sleutelpersonen VGV netwerk

 • Financiering
  Ministerie van Volksgezondheid