Skip to main content

Verandering van binnenuit

Veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s.

Startdatum: 1 juli 2019

Achtergrond

Zelf mogen kiezen met wie je trouwt, of dat je juist gaat scheiden, zelf beslissen hoe je je kleedt of welke opleiding je volgt: voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Dit recht op zelfbeschikking wordt geregeld onthouden aan vrouwen, meisjes en LHBT’s in Nederland die in meer gesloten en behoudende families en gemeenschappen leven. In sommige orthodox-religieuze gemeenschappen en in migranten- en vluchtelingengemeenschappen hebben sociale controle en groepsdruk grote invloed op individuele levenskeuzes. Openlijk uitkomen als LHBT, gaan scheiden of een huwelijk weigeren kan sociale uitsluiting en soms zelfs geweld als consequentie hebben. Binnen de diverse migrantengemeenschappen is al jaren een beweging gaande om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en het recht op zelfbeschikking te bepleiten.

Doelstelling

Vanuit diverse migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties maken honderden vrouwen en mannen (vaak vrijwilligers) onrecht en taboes in hun eigen achterban bespreekbaar. Zij steunen slachtoffers van geweld en fungeren als intermediair naar de professionele hulpverlening. Deze (informele) organisaties en vrijwilligers kunnen nog meer bereiken als zij (vaker) samenwerken met formele organisaties en de gemeente. Wij gaan met Verandering van binnenuit de komende vijf jaar deze samenwerking tot stand brengen, stimuleren en onderhouden.

Uitvoering

Vanuit diverse migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties maken honderden vrouwen en mannen (vaak vrijwilligers) onrecht en taboes in hun eigen achterban bespreekbaar. Zij steunen slachtoffers van geweld en fungeren als intermediair naar de professionele hulpverlening. Deze (informele) organisaties en vrijwilligers kunnen nog meer bereiken als zij (vaker) samenwerken met formele organisaties en de gemeente. Wij gaan met Verandering van binnenuit de komende vijf jaar deze samenwerking tot stand brengen, stimuleren en onderhouden.

Verandering van binnenuit

 • Onderwerp
  LHBTQI+
 • Startdatum
  1 juli 2019
 • Status
  Actief

 • Samenwerkende partners
  Inspraak Orgaan Turken
 • Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
 • Vluchtelingen Organisaties Nederland
 • Stichting Kezban
 • Landelijke Werkgroep Mudawwanah

 • Financiering
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen